Skip to main content

Form Entry #138

a:17:{s:11:”ime_prezime”;s:11:”Mateo Jurin”;s:10:”your-email”;s:21:”mateojurin0@gmail.com”;s:13:”broj_mobitela”;s:10:”0976806208″;s:9:”instagram”;s:34:”@mateoskureen @mateojurin.creative”;s:10:”naziv_rada”;s:13:”Gradski Odraz”;s:8:”fakultet”;a:1:{i:0;s:6:”Ostalo”;}s:15:”fakultet_ostalo”;s:31:”Sveučilište Sjever, Varaždin”;s:7:”kolegij”;s:73:”Smjer: Multimedija, oblikovanje i primjena, Kolegij: Medijska Fotografija”;s:8:”semestar”;a:1:{i:0;s:27:”6. semestar (preddiplomski)”;}s:6:”mentor”;s:13:”Mario Periša”;s:8:”asistent”;s:12:”Monika Rusak”;s:8:”podrucje”;a:1:{i:0;s:18:”Fotografija i film”;}s:6:”ostalo”;s:0:””;s:4:”opis”;s:1109:”Kolekcija fotografija pod nazivom „Gradski odraz“ prikazuje simetričnu urbanu fotografiju te drugačiji pogled na samu fotografiju. Također, u crno-bijeloj boji su kako bi se zadržala autentičnost ulične fotografije. Koncept se „igra“ s perspektivom te stvara novu dimenziju promatranja okruženja.
Ideja je bila predstaviti fotografiju koja će funkcionirati i ako se okrene naopako. Gledatelj je taj koji će odrediti pravu stranu koja njemu odgovara. Sama ideja je došla iz popularnog skandala u Muzeju moderne umjetnosti u New Yorku gdje je slika nizozemskog umjetnika Pieta Mondriana „New York City I“ bila okrenuto naopako.
Fotografije nisu previše izmanipulirane u post-produkciji, s obzirom da se ne koristi program za manipulaciju sadržaja, već za korekciju boje. Sama simetrija je napravljena pomoću zrcala tokom fotografiranja. Takav način kreiranja fotografija pruža fotografu mogućnost izražavanja na kreativan način te ga potiče na nešto drugačije razmišljanje, uz minimalnu upotrebu suvremene tehnologije, s ciljem razumijevanja starih principa stvaralaštva.
“;s:8:”datoteke”;a:10:{i:0;s:127:”https://da-festival.hr/wp-content/uploads/wpcf7_drag-n-drop_uploads/prijave_radova/ime_prezime/Jurin_Mateo-Gradski_odraz-01.jpg”;i:1;s:127:”https://da-festival.hr/wp-content/uploads/wpcf7_drag-n-drop_uploads/prijave_radova/ime_prezime/Jurin_Mateo-Gradski_odraz-02.jpg”;i:2;s:127:”https://da-festival.hr/wp-content/uploads/wpcf7_drag-n-drop_uploads/prijave_radova/ime_prezime/Jurin_Mateo-Gradski_odraz-03.jpg”;i:3;s:127:”https://da-festival.hr/wp-content/uploads/wpcf7_drag-n-drop_uploads/prijave_radova/ime_prezime/Jurin_Mateo-Gradski_odraz-04.jpg”;i:4;s:127:”https://da-festival.hr/wp-content/uploads/wpcf7_drag-n-drop_uploads/prijave_radova/ime_prezime/Jurin_Mateo-Gradski_odraz-05.jpg”;i:5;s:127:”https://da-festival.hr/wp-content/uploads/wpcf7_drag-n-drop_uploads/prijave_radova/ime_prezime/Jurin_Mateo-Gradski_odraz-06.jpg”;i:6;s:127:”https://da-festival.hr/wp-content/uploads/wpcf7_drag-n-drop_uploads/prijave_radova/ime_prezime/Jurin_Mateo-Gradski_odraz-07.jpg”;i:7;s:127:”https://da-festival.hr/wp-content/uploads/wpcf7_drag-n-drop_uploads/prijave_radova/ime_prezime/Jurin_Mateo-Gradski_odraz-08.jpg”;i:8;s:127:”https://da-festival.hr/wp-content/uploads/wpcf7_drag-n-drop_uploads/prijave_radova/ime_prezime/Jurin_Mateo-Gradski_odraz-09.jpg”;i:9;s:127:”https://da-festival.hr/wp-content/uploads/wpcf7_drag-n-drop_uploads/prijave_radova/ime_prezime/Jurin_Mateo-Gradski_odraz-10.jpg”;}s:5:”video”;a:1:{i:0;s:0:””;}s:10:”acceptance”;s:1:”1″;}