Skip to main content

Form Entry #138

a:17:{s:11:”ime_prezime”;s:16:”Dorotea Maretić”;s:10:”your-email”;s:27:”doroteamaretic.md@gmail.com”;s:13:”broj_mobitela”;s:10:”0994064232″;s:9:”instagram”;s:0:””;s:10:”naziv_rada”;s:17:”Black and Orange “;s:8:”fakultet”;a:1:{i:0;s:43:”Grafički fakultet, Sveučilište u Zagrebu”;}s:15:”fakultet_ostalo”;s:0:””;s:7:”kolegij”;s:25:”Umjetnička fotografija 1″;s:8:”semestar”;a:1:{i:0;s:23:”2. semestar (diplomski)”;}s:6:”mentor”;s:16:”Ivana Pavlović “;s:8:”asistent”;s:1:”/”;s:8:”podrucje”;a:1:{i:0;s:18:”Fotografija i film”;}s:6:”ostalo”;s:0:””;s:4:”opis”;s:561:”Serija fotografija koja je nastala u sklopu kolegija Umjetnička fotografija 1 gdje je zadatak bio istražiti mogućnosti prikaza pokreta koristeći se višestrukom ekspozicijom. Fotografije su autoportreti koji prikazuju kretnju ruke. Kako bi se postiglo na kontrastu odlučila sam se da u ruci držim naranču koja će jedina biti u boji dok će ostatak fotografije biti crno-bijeli. Na taj način je fokus na naranči te se lakše može promatrati kretnja i pokreti ruke, koja je u dugoj ekspoziciji i samim time zamućena, kroz različite pomake naranče. “;s:8:”datoteke”;a:4:{i:0;s:101:”https://da-festival.hr/wp-content/uploads/wpcf7_drag-n-drop_uploads/tmp_uploads/Maretić_8b-4-min.jpg”;i:1;s:101:”https://da-festival.hr/wp-content/uploads/wpcf7_drag-n-drop_uploads/tmp_uploads/Maretić_8b-2-min.jpg”;i:2;s:101:”https://da-festival.hr/wp-content/uploads/wpcf7_drag-n-drop_uploads/tmp_uploads/Maretić_8b-3-min.jpg”;i:3;s:101:”https://da-festival.hr/wp-content/uploads/wpcf7_drag-n-drop_uploads/tmp_uploads/Maretić_8b-1-min.jpg”;}s:5:”video”;a:1:{i:0;s:0:””;}s:10:”acceptance”;s:1:”1″;}