Skip to main content

Form Entry #138

a:17:{s:11:”ime_prezime”;s:11:”Mateo Jurin”;s:10:”your-email”;s:21:”mateojurin0@gmail.com”;s:13:”broj_mobitela”;s:10:”0976806208″;s:9:”instagram”;s:34:”@mateoskureen @mateojurin.creative”;s:10:”naziv_rada”;s:13:”Gradski Odraz”;s:8:”fakultet”;a:1:{i:0;s:6:”Ostalo”;}s:15:”fakultet_ostalo”;s:31:”Sveučilište Sjever, Varaždin”;s:7:”kolegij”;s:73:”Smjer: Multimedija, oblikovanje i primjena, Kolegij: Medijska fotografija”;s:8:”semestar”;a:1:{i:0;s:27:”5. semestar (preddiplomski)”;}s:6:”mentor”;s:13:”Mario Periša”;s:8:”asistent”;s:12:”Monika Rusak”;s:8:”podrucje”;a:1:{i:0;s:18:”Fotografija i film”;}s:6:”ostalo”;s:0:””;s:4:”opis”;s:518:”Kolekcija fotografija pod nazivom „Gradski odraz“ prikazuje simetričnu urbanu fotografiju te drugačiji pogled na samu fotografiju. Također, u crno-bijeloj boji su kako bi se zadržala autentičnost ulične fotografije. Koncept se „igra“ s perspektivom te stvara novu dimenziju promatranja okruženja.
Ideja je bila predstaviti fotografiju gdje će gledatelj odrediti pravu stranu. Post-produkcija je bila potrebna samo za korekciju boje te sama simetrija je napravljena pomoću zrcala tokom fotografiranja.”;s:8:”datoteke”;a:10:{i:0;s:112:”https://da-festival.hr/wp-content/uploads/wpcf7_drag-n-drop_uploads/tmp_uploads/Jurin_Mateo-Gradski_odraz-01.jpg”;i:1;s:112:”https://da-festival.hr/wp-content/uploads/wpcf7_drag-n-drop_uploads/tmp_uploads/Jurin_Mateo-Gradski_odraz-02.jpg”;i:2;s:112:”https://da-festival.hr/wp-content/uploads/wpcf7_drag-n-drop_uploads/tmp_uploads/Jurin_Mateo-Gradski_odraz-03.jpg”;i:3;s:112:”https://da-festival.hr/wp-content/uploads/wpcf7_drag-n-drop_uploads/tmp_uploads/Jurin_Mateo-Gradski_odraz-04.jpg”;i:4;s:112:”https://da-festival.hr/wp-content/uploads/wpcf7_drag-n-drop_uploads/tmp_uploads/Jurin_Mateo-Gradski_odraz-05.jpg”;i:5;s:112:”https://da-festival.hr/wp-content/uploads/wpcf7_drag-n-drop_uploads/tmp_uploads/Jurin_Mateo-Gradski_odraz-06.jpg”;i:6;s:112:”https://da-festival.hr/wp-content/uploads/wpcf7_drag-n-drop_uploads/tmp_uploads/Jurin_Mateo-Gradski_odraz-07.jpg”;i:7;s:112:”https://da-festival.hr/wp-content/uploads/wpcf7_drag-n-drop_uploads/tmp_uploads/Jurin_Mateo-Gradski_odraz-08.jpg”;i:8;s:112:”https://da-festival.hr/wp-content/uploads/wpcf7_drag-n-drop_uploads/tmp_uploads/Jurin_Mateo-Gradski_odraz-09.jpg”;i:9;s:112:”https://da-festival.hr/wp-content/uploads/wpcf7_drag-n-drop_uploads/tmp_uploads/Jurin_Mateo-Gradski_odraz-10.jpg”;}s:5:”video”;a:1:{i:0;s:0:””;}s:10:”acceptance”;s:1:”1″;}