Skip to main content

Form Entry #138

a:17:{s:11:”ime_prezime”;s:26:”Tina Družić, Iva Pelivan”;s:10:”your-email”;s:23:”tina.druzic19@gmail.com”;s:13:”broj_mobitela”;s:10:”0996326322″;s:9:”instagram”;s:0:””;s:10:”naziv_rada”;s:7:”Kuća L”;s:8:”fakultet”;a:1:{i:0;s:58:”Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu”;}s:15:”fakultet_ostalo”;s:0:””;s:7:”kolegij”;s:18:”Diplomski studio 1″;s:8:”semestar”;a:1:{i:0;s:23:”1. semestar (diplomski)”;}s:6:”mentor”;s:22:”prof. art. Neno Kezić”;s:8:”asistent”;s:21:”asist. Bruna Lukšić”;s:8:”podrucje”;a:1:{i:0;s:11:”Arhitektura”;}s:6:”ostalo”;s:0:””;s:4:”opis”;s:672:”Projektni zadatak obuhvaća interpolaciju stambeno-javnog objekta u splitskom kvartu Lokve. Kvart Lokve nastaje 60-ih godina 20.st. prema principima CIAM-ovske izgradnje slobodnostojećih objekata u zelenilu. Zbog homogene strukture kvarta koji je pretežito stambenog karaktera, ovo područje vapi za društveni sadržajem. Program se dijeli na 5000 m2 višestambenog dijela i 3000 m2 društvenog centra. Parcela je nepravilnog oblika koji zadire u blok postojećih zgrada, pada od oko tri metra prema jugu. Objekt se smješta uz sami jug te se sastoji od dvije podzemne etaže garaže, suterena, prizemlja, prvog kata društvenog centra te stambenog tornja od 12 katova.”;s:8:”datoteke”;a:15:{i:0;s:122:”https://da-festival.hr/wp-content/uploads/wpcf7_drag-n-drop_uploads/prijave_radova/ime_prezime/1_Tina_Družić_kuća_L.jpg”;i:1;s:122:”https://da-festival.hr/wp-content/uploads/wpcf7_drag-n-drop_uploads/prijave_radova/ime_prezime/2_Tina_Družić_kuća_L.jpg”;i:2;s:122:”https://da-festival.hr/wp-content/uploads/wpcf7_drag-n-drop_uploads/prijave_radova/ime_prezime/3_Tina_Družić_kuća_L.jpg”;i:3;s:122:”https://da-festival.hr/wp-content/uploads/wpcf7_drag-n-drop_uploads/prijave_radova/ime_prezime/4_Tina_Družić_kuća_L.jpg”;i:4;s:122:”https://da-festival.hr/wp-content/uploads/wpcf7_drag-n-drop_uploads/prijave_radova/ime_prezime/5_Tina_Družić_kuća_L.jpg”;i:5;s:122:”https://da-festival.hr/wp-content/uploads/wpcf7_drag-n-drop_uploads/prijave_radova/ime_prezime/6_Tina_Družić_kuća_L.jpg”;i:6;s:122:”https://da-festival.hr/wp-content/uploads/wpcf7_drag-n-drop_uploads/prijave_radova/ime_prezime/7_Tina_Družić_kuća_L.jpg”;i:7;s:122:”https://da-festival.hr/wp-content/uploads/wpcf7_drag-n-drop_uploads/prijave_radova/ime_prezime/8_Tina_Družić_kuća_L.jpg”;i:8;s:122:”https://da-festival.hr/wp-content/uploads/wpcf7_drag-n-drop_uploads/prijave_radova/ime_prezime/9_Tina_Družić_kuća_L.jpg”;i:9;s:123:”https://da-festival.hr/wp-content/uploads/wpcf7_drag-n-drop_uploads/prijave_radova/ime_prezime/10_Tina_Družić_kuća_L.jpg”;i:10;s:123:”https://da-festival.hr/wp-content/uploads/wpcf7_drag-n-drop_uploads/prijave_radova/ime_prezime/11_Tina_Družić_kuća_L.jpg”;i:11;s:123:”https://da-festival.hr/wp-content/uploads/wpcf7_drag-n-drop_uploads/prijave_radova/ime_prezime/12_Tina_Družić_kuća_L.jpg”;i:12;s:123:”https://da-festival.hr/wp-content/uploads/wpcf7_drag-n-drop_uploads/prijave_radova/ime_prezime/13_Tina_Družić_kuća_L.jpg”;i:13;s:123:”https://da-festival.hr/wp-content/uploads/wpcf7_drag-n-drop_uploads/prijave_radova/ime_prezime/14_Tina_Družić_kuća_L.jpg”;i:14;s:123:”https://da-festival.hr/wp-content/uploads/wpcf7_drag-n-drop_uploads/prijave_radova/ime_prezime/15_Tina_Družić_kuća_L.jpg”;}s:5:”video”;a:1:{i:0;s:0:””;}s:10:”acceptance”;s:1:”1″;}