Skip to main content

Form Entry #138

a:17:{s:11:”ime_prezime”;s:10:”Mia Šaban”;s:10:”your-email”;s:20:”mia.saban5@gmail.com”;s:13:”broj_mobitela”;s:10:”0991930419″;s:9:”instagram”;s:9:”mia_saban”;s:10:”naziv_rada”;s:11:”Spring voda”;s:8:”fakultet”;a:1:{i:0;s:43:”Grafički fakultet, Sveučilište u Zagrebu”;}s:15:”fakultet_ostalo”;s:0:””;s:7:”kolegij”;s:31:”Realizacija idejnih rješenja 1″;s:8:”semestar”;a:1:{i:0;s:23:”1. semestar (diplomski)”;}s:6:”mentor”;s:27:”doc. dr. sc. Maja Brozović”;s:8:”asistent”;s:26:”doc. dr. sc. Jelena Bulaja”;s:8:”podrucje”;a:1:{i:0;s:21:”Vizualne komunikacije”;}s:6:”ostalo”;s:40:”Dizajn brošure za Spring vodu s okusima”;s:4:”opis”;s:921:”U okviru kolegija Realizacija idejnih rješenja 1, izradila sam brošuru posvećenu Spring vodi, namijenjenu posebnoj ciljanoj skupini – izviđačima u dobi od 11 do 15 godina. Ova skupina mladih izviđača obiluje znatiželjom, aktivnošću te željom za usvajanjem novih vještina, stoga je brošura stvorena s pažnjom kako bi odgovarala njihovim potrebama i interesima.
Što se tiče tehničkih karakteristika, riječ je o knjižnom bloku formata 200×145 mm, opseg je 12 listova, mreža je modularna, 5 stupaca i 5 redaka. Ilustracije su vesele, zaigrane, dinamične te potiču znatiželju. Od strukturalnih elemenata korištena je ploha i boja, te su uključena načela komponiranja poput simetrije, ritma i jedinstva. Što se tiče tehnološkog procesa izrade, korišten je premazani 170g/m², satenski mat papir, digitalni tisak 4/4, uključeni su doradni procesi poput obrezivanja i savijanje, a uvez je klamani.”;s:8:”datoteke”;a:6:{i:0;s:122:”https://da-festival.hr/wp-content/uploads/wpcf7_drag-n-drop_uploads/prijave_radova/ime_prezime/1_Mia_Saban_Spring_voda.jpg”;i:1;s:122:”https://da-festival.hr/wp-content/uploads/wpcf7_drag-n-drop_uploads/prijave_radova/ime_prezime/2_Mia_Saban_Spring_voda.jpg”;i:2;s:122:”https://da-festival.hr/wp-content/uploads/wpcf7_drag-n-drop_uploads/prijave_radova/ime_prezime/3_Mia_Saban_Spring_voda.jpg”;i:3;s:122:”https://da-festival.hr/wp-content/uploads/wpcf7_drag-n-drop_uploads/prijave_radova/ime_prezime/4_Mia_Saban_Spring_voda.jpg”;i:4;s:122:”https://da-festival.hr/wp-content/uploads/wpcf7_drag-n-drop_uploads/prijave_radova/ime_prezime/5_Mia_Saban_Spring_voda.jpg”;i:5;s:122:”https://da-festival.hr/wp-content/uploads/wpcf7_drag-n-drop_uploads/prijave_radova/ime_prezime/6_Mia_Saban_Spring_voda.jpg”;}s:5:”video”;a:1:{i:0;s:0:””;}s:10:”acceptance”;s:1:”1″;}