Skip to main content

Form Entry #138

a:17:{s:11:”ime_prezime”;s:17:”Lucija Kapetanić”;s:10:”your-email”;s:23:”lulikapetanic@gmail.com”;s:13:”broj_mobitela”;s:10:”0989218569″;s:9:”instagram”;s:10:”kriivoruka”;s:10:”naziv_rada”;s:43:”Godišnje izvješće Prostoria 2021. godina”;s:8:”fakultet”;a:1:{i:0;s:68:”Studij dizajna pri Arhitektonskom fakultetu, Sveučilište u Zagrebu”;}s:15:”fakultet_ostalo”;s:0:””;s:7:”kolegij”;s:21:”Vizualne komunikacije”;s:8:”semestar”;a:1:{i:0;s:27:”4. semestar (preddiplomski)”;}s:6:”mentor”;s:34:”Tomislav Vlainić, izv. prof. art.”;s:8:”asistent”;s:1:”/”;s:8:”podrucje”;a:1:{i:0;s:21:”Vizualne komunikacije”;}s:6:”ostalo”;s:0:””;s:4:”opis”;s:703:”Prostoria je hrvatska tvrtka za proizvodnju i trgovinu namještaja čije je poslovanje u 2021. godini obilježio daljnji trend rasta u svim segmentima te 24% više prihoda u odnosu na 2020. godinu. Ostvareni uspjeh, rast i razvoj prikazan je poigravanjem dimenzija. Format godišnjeg izvješća glasi 242mm x 325mm, veličina glavnog teksta 11pt, poglavlja 230pt, paginacije 67pt. Fotografije proizvoda svedene su samo na detalje koji se isprepliću s tekstom dok su margine umanjene kako bi tekst i paginacija zauzimali većinu formata. Osim u nazivima poglavlja, detalji proizvoda i njihove forme upotrijebljeni su tako da nagibi proizvoda odgovaraju nagibu pravaca i krivulja u grafičkim prikazima.”;s:8:”datoteke”;a:6:{i:0;s:149:”https://da-festival.hr/wp-content/uploads/wpcf7_drag-n-drop_uploads/prijave_radova/ime_prezime/1_Lucija_Kapetanic_Godisnje_Izvjesce_prostoria2021.jpg”;i:1;s:149:”https://da-festival.hr/wp-content/uploads/wpcf7_drag-n-drop_uploads/prijave_radova/ime_prezime/2_Lucija_Kapetanic_Godisnje_Izvjesce_prostoria2021.jpg”;i:2;s:149:”https://da-festival.hr/wp-content/uploads/wpcf7_drag-n-drop_uploads/prijave_radova/ime_prezime/3_Lucija_Kapetanic_Godisnje_Izvjesce_prostoria2021.jpg”;i:3;s:149:”https://da-festival.hr/wp-content/uploads/wpcf7_drag-n-drop_uploads/prijave_radova/ime_prezime/4_Lucija_Kapetanic_Godisnje_Izvjesce_prostoria2021.jpg”;i:4;s:149:”https://da-festival.hr/wp-content/uploads/wpcf7_drag-n-drop_uploads/prijave_radova/ime_prezime/5_Lucija_Kapetanic_Godisnje_Izvjesce_prostoria2021.jpg”;i:5;s:149:”https://da-festival.hr/wp-content/uploads/wpcf7_drag-n-drop_uploads/prijave_radova/ime_prezime/6_Lucija_Kapetanic_Godisnje_Izvjesce_prostoria2021.jpg”;}s:5:”video”;a:1:{i:0;s:0:””;}s:10:”acceptance”;s:1:”1″;}