Modni dizajn

4T+2

Ana Majdandžić
 
Mentor prof. art. dr. sc. Jasminka Končić
Asistent dr.sc. Duje Kodžoman
Fakultet Tekstilno-tehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Semestar 4. semestar (diplomski)
Kolegij Modni dizajn- kolekcija II
Kolekcija pletenih oglavlja 4T+2 inspirirana je Galenovom teorijom temperamenata (kolerik, melankolik, flegmatik, sangvinik) i dvama tipovima osobnosti (ekstrovert i introvert), a dio su diplomske modne kolekcije nastale na Tekstilno-tehnološkom fakultetu. Rad se bavi istraživanjem suodnosa pojmova mode i tipova osobnosti definiranih spomenutom teorijom te psihološkim utjecajem i značenjem boja u području modnog dizajna. Svakom temperamentu pridružena je određena paleta boja na temelju njihove simbolike, a svako oglavlje u kolekciji korespondira odgovarajućem temperamentu. Ručno pletena oglavlja nastala su kao banalni prikaz izraza lica svakog od temperamenata; ljuto lice kolerika, tužno lice melankolika, pospano lice flegmatika, Mood swings (eng. promjene raspoloženja) natpis na maski maničnog sangvinika kao i natpis Loud (eng. glasan, glasno) na maski ekstrovertirane osobnosti te lice prekriveno rukama introvertirane osobnosti. Oglavlja su izrađena tehnikom ručnog ravnog pletenja u glatkom prepletu s povremenim intervencijama kukičanja, a izrađena su od pređe mješavine vune i akrila.