Vizualne komunikacije

15 GODINA FOTO ESEJA

Dario Zagorac
 
Mentor Maja Strgar Kurečić
Asistent Petra Slobodnjak
Fakultet Grafički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Semestar 1. semestar (diplomski)
Kolegij Primjena digitalne fotografije u reprodukcijskim medijima
Ostalo Grafičko oblikovanje knjige
Povod ovoj knjižici bila je želja da se obilježi i trajno zabilježi petnaest godina kontinuiranoga izlagačkog rada studenata Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, okupljenih oko projektnog zadatka FOTO ESEJ, koji se odvija u okviru kolegija 'Primjena digitalne fotografije u reprodukcijskim medijima'. Ove 2024. godine, osim našom tradicionalnom izložbom FOTO ESEJA na fakultetu, petnaestu godišnjicu proslavit ćemo posebnom projekcijom najboljih radova u kinu MM centra, Studentskoga centra Sveučilišta u Zagrebu.