Likovna umjetnost

Anatomija

Nika Zdunić
 
Mentor dr. art. Snježana Ban
Asistent -
Fakultet Akademija likovnih umjetnosti, Sveučilište u Zagrebu
Semestar 6. semestar (preddiplomski)
Kolegij Slikarstvo
Dimenzije rada: 50x70 cm Rad "Anatomija" inspiriran je videozapisima Instituta ljudske anatomije (IOHA), a predstavlja apstrahiranu formu presjeka ljudskog kadavera (specifično trupa). Anatomija, medicina općenito, znanost je koja me fascinira i zanima mimo likovne umjetnosti, pa na neki način na ovom djelu pokušavam spojiti ta dva područja zanimanja. I na ovom radu, kao i na "Vertikali" igram se reljefnošću i taktilnošću pa tako na platnu kaširam i lijepim papirnate ručnike i piljevinu, koje onda prekrivam crvenom uljanom bojom kojom pokušavam dočarati unutrašnjost živa čovjekova tijela.