Fotografija i film

Black and Orange

Dorotea Maretić
 
Mentor Ivana Pavlović
Asistent /
Fakultet Grafički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Semestar 2. semestar (diplomski)
Kolegij Umjetnička fotografija 1
Serija fotografija koja je nastala u sklopu kolegija Umjetnička fotografija 1 gdje je zadatak bio istražiti mogućnosti prikaza pokreta koristeći se višestrukom ekspozicijom. Fotografije su autoportreti koji prikazuju kretnju ruke. Kako bi se postiglo na kontrastu odlučila sam se da u ruci držim naranču koja će jedina biti u boji dok će ostatak fotografije biti crno-bijeli. Na taj način je fokus na naranči te se lakše može promatrati kretnja i pokreti ruke, koja je u dugoj ekspoziciji i samim time zamućena, kroz različite pomake naranče.