Vizualne komunikacije

Brošura za Muzički Biennale Zagreb

Goran Rudnički
 
Mentor Andro Giunio
Asistent
Fakultet Sveučilište Sjever Koprivnica
Semestar 4. semestar (preddiplomski)
Kolegij Promotivni dizajn
Glavni element brošure je pojednostavljeni oblik inače kompleksnijeg prikaza zvučnog zapisa unutar programa za obradu zvuka. Uz pomoć tog elementa, brošura na dinamičan način ukazuje na povezanost festivala sa zvukom i glazbom u cijelosti. Imajući na umu starost festivala, ukomponirane su i boje iz dizajnerskih rješenja prethodnih godina. Iako je Muzički Biennale Zagreb inače malo "ozbiljnijeg" karaktera, cilj ove brošure je bio prikazati i dašak zabave koja ponekad djeluje izostavljena na festivalima ovakvog tipa.