Fotografija i film

Burdens (Opterećenja)

Leon Ginder
 
Mentor doc. dr. sc. Miroslav Mikota
Asistent Ivana Pavlović dipl. graph. ing.
Fakultet Grafički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Semestar 3. semestar (diplomski)
Kolegij Umjetnička fotografija 2
Ostalo Crno - bijela fotografija
Serija fotografija pod nazivom Burdens (Opterećenja) prikazuje na diskretan način teret koji svaka osoba na svijetu u većoj ili manjoj mjeri nosi u sebi te se s istim suočava gotovo svakoga dana. Taj nevidljivi teret, odnosno opterećenja svakodnevnice prikazana su pomoću metalnih gitarskih žica koje se isprepliću oko osobe te ju više ili manje stežu i time joj ometaju svakodnevnicu. Teret koji ljudi nose najčešće je nevidljiv te ga osobe kao takve često i skrivaju od drugih što nije zdravo, pa je i sama poruka ove serije fotografija da se s problemom treba suočititi, pokazati ga voljenima i hrabro mu se suprotstaviti - živjeti život punim plućima.