Vizualne komunikacije

Column Regular

Toma Boljat
 
Mentor Nikola Đurek
Asistent Nikola Mikulić
Fakultet Umjetnička akademija u Splitu
Semestar 4. semestar (preddiplomski)
Kolegij Dizajn vizualnih komunikacija
Izrada fonta po paramatrima zadanim pomoću stranice TypeCooker.com