Arhitektura

Crveni Studio

Anja Savić, Andrea Jeremić, Jovana Đekić, Ivan Bojanić, Luka Gajić
 
Mentor doc. dr Igor Kuvač
Asistent Milana Nedimović
Fakultet Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
Semestar 1. semestar (diplomski)
Kolegij Arhitektonsko projektovanje 10 i Arhitektura unutrašnjih prostora 2
"Crveni studio" je pop-up izložba studentskih istraživačkih i projektantskih radova nastalih tokom semestra na istoimenom studiju čiji je cilj istraživanje i zaštita nasljeđa modernističke arhitekture kroz uspostavljanje veze između banjalučkog modernističkog nasljeđa i poznatog kioska K67. Izložba je kroz svoju prostornu organizaciju i raspored analognih i digitalnih, interaktivnih i audio-vizualnih radova kreirala narativ za približavanje konteksta široj javnosti i reinterpretaciju kioska u savremenom kontekstu.