Vizualne komunikacije

Datta

Mauro Cilić Dalmatin
 
Mentor Maris Cilić
Asistent
Fakultet Umjetnička akademija u Splitu
Semestar 3. semestar (preddiplomski)
Kolegij
Vizualni identitet tvrtke Datta, specijalizirane za analizu i pohranu podataka, je osmišljen s ciljem da odrazi njezinu suvremenu i tehnološki naprednu prirodu. Logo tvrtke predstavlja slovo "D" smješteno unutar mreže kružnica, simbolizirajući protok podataka i tehnološku povezanost. Ovaj identitet obuhvaća primarne i sekundarne komunikacijske materijale, animacije, signalizaciju i oglašivačka sredstva.