Fotografija i film

Faza 1

Lucija Katarina Šešelj
 
Mentor red. prof. dr. art. Zrinko Ogresta
Asistent
Fakultet Akademija dramske umjetnosti, Sveučilište u Zagrebu
Semestar 3. semestar (preddiplomski)
Kolegij Filmska režija IIA - rastanak
Kratki film "Faza 1" prikazuje djevojku koja se suočava sa smrću voljene osobe.