Fotografija i film

Fotoesej Gledaj srcem

Dorotea Maretić
 
Mentor Maja strgar Kurečić
Asistent /
Fakultet Grafički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Semestar 2. semestar (diplomski)
Kolegij Primjena digitalne fotografije u reprodukcijskim medijima
Rad je nastao u sklopu kolegija na diplomskom studiju, Primjena digitalne fotografije u repordukcijskim medijima. Zadatk je bio napraviti fotoesej koji obrađuje neku temu, prenosi emociju ili priča priču. Kroz svoj fotoesej "Gledaj srcem" odabrala sam pomalo apstraktnu temu koja se ne može na jednostavan način prikazati fotografijom te zato sadrži motive i referira se na citat iz "Malog princa" „Čovjek samo srcem dobro vidi. Ono bitno, očima je nevidljivo.“ Ljudi zbog previše razmišljanja i „gledanja očima“ dovoljno ne vide svijet oko sebe te se tako uskraćuju za poznanstva i prijateljstva te bliske veze s drugima. Kada bi ljudi više „gledali srcem“ postali bi prisniji jedni s drugim i usudili si na korake koji bi im se prije činile nezamislivima. Strah je u tome najveća prepreka. Fotoesej započinje idiličnom šumom u kojoj se nalazi velika crvena lopta. Velika crvena lopta predstavlja barijeru između ljudi te njihovu međusobnu odsutnost. Modeli imaju u početku naljepnice očiju, te kako se s vremenom lopta smanjuje i kako se one okreću jedna prema drugoj, nestaju naljepnice očiju te se pojavljuju naljepnice srca. Kako bismo strah uspjeli pobijediti trebaju se činiti manji koraci, odnosno pomalo razbijati barijere na što asocira lopta koja se s vremenom smanjuje.