Arhitektura

Glazbena kutija

Maria Poslek
 
Mentor Izv.prof.dr.sc. Alenka Delić
Asistent /
Fakultet Arhitektonski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Semestar 3. semestar (preddiplomski)
Kolegij Studio 1 - arhitektura
Glazbena kutija obiteljska je kuća zamišljena na izduženoj parceli na Krvariću, a projektirana je za stariji par s poteškoćama. Sama kuća nastoji prikazati arhitekturu na njima nostalgičan, no neočekivan način - spojem osjetila i glazbom dokazati kako gubitak sluha i vida može istovremeno zatvoriti poznata, ali i otvoriti nova vrata.