Arhitektura

High Tech / Low Tech Paviljon

Ema Kundić, Anna-Maria Kušić, Ivana Lušo
 
Mentor dr.sc. Neda Mrinjek Kliska
Asistent
Fakultet Arhitektonski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Semestar 1. semestar (diplomski)
Kolegij Arhitektura i tehnologija I
Ovaj projekt istražuje stvaranje i gomilanje otpadnog tekstila te traži alternativna rješenja za recikliranje i korištenje tog materijala u arhitekturi. Rješenje je privremeni paviljon, izrađen od jednostavno sklopivih konstrukcija poput čeličnih skela, bambusa i recikliranog tekstila. Paviljoni bi se primjenjivali na područjima gdje otpadni tekstil nastaje i odlazi. Osmišljeni su da budu ekonomični i lagani za izvedbu te fleksibilni u smislu spajanja i prilagodbe potrebama korisnika. Materijali i konstrukcija mogu se prilagoditi različitim podnebljima. Ovaj paviljon predstavlja korak prema održivijem i ekološki osvještenijem pristupu građevinarstvu i upravljanju otpadom.