Vizualne komunikacije

HNK brošura

Dorian Dujlović
 
Mentor Andro Giunio
Asistent
Fakultet Sveučilište Sjever, Koprivnica
Semestar 4. semestar (preddiplomski)
Kolegij Promotivni dizajn
Mock-up brošura za Hrvatsko Narodno Kazalište s programom od 3 predstave. Brošura je napravljena da, kad se preklopi, izgleda kao mala pozornica sa slikama u unutarnjoj strani, a informacije su na poleđini, tj. s vanjske strane brošure. Na taj način, konvencijom promatranja, djeluje kao gledanje minijaturne predstave.