Urbanizam

IDEJNO PEJSAŽNO RJEŠENJE JAVNOG PROSTORA ZAPADNOG NOVOG ZAGREBA

Maja Zubak, Erik Vesnaver
 
Mentor doc.dr.sc. Marko Rukavina, dia
Asistent
Fakultet Arhitektonski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Semestar 5. semestar (preddiplomski)
Kolegij Studio IV_Pejsažna arhitektura
Ostalo Radom se prožima urbanistička, pejsažna i arhitektonska tematika od mjerila razine grada do mjerila detalja arhitekture
Idejno rješenje provedeno je na temelju ideje modularnosti i multiplikacije te zalazi u problematiku odnosa grada prema rijeci. Istraživanjem su ustanovljena potencijalna mjesta sidrenja pontona koji su zamišljeni kao modularno slagane jedinice. Tok Save unutar područja Zagreba aktivira se punktovima koji se povezuju riječnom taxi linijom otvarajući mogućnost novog načina prometovanja unutar Zagreba. Provlači se tema preoblikovanja prostora s obzirom na sadržaje u prošlosti. Ostatci na kojem se nalazilo nekadašnje glavno gradsko kupalište na Savi nastoje se revitalizirati. Na zatečene prilazne stube apliciramo plutajuće bazene kao memorija prostora bivšeg kupališta. Cjelina se sastoji od 6 elemenata: bazena za djecu, općeg bazena, sjedećeg bazena, trijema, svlačionica i kafića.