Vizualne komunikacije

Ivanov

Katarina Đaković
 
Mentor Atila Kapitanj
Asistent Stefan Mijić
Fakultet Aademija umjetnosti u Banjoj Luci
Semestar 6. semestar (preddiplomski)
Kolegij Dizajn plakata
Oba plakata rađena su za pozorišnu predstavu Ivanov, po istoimenom romanu Anton Pavlovič Čehova. Plakati prikazuju tjeskobu i unutrašnju borbu glavnog junaka. Balon na prvom plakatu predstavlja njega koji se u njemu guši, ali isto kao simbol rođendana usko povezanog s predstavom, dok drugi plakat za istomenu predstavu predstavlja njegovo mentalno stanje i ciglama treba da predstavi težinu njegovog psihičog stanja u kom se nalazi.