Fotografija i film

Jugoslav

Gabrijela Klarin
 
Mentor /
Asistent /
Fakultet Studij dizajna pri Arhitektonskom fakultetu, Sveučilište u Zagrebu
Semestar 4. semestar (preddiplomski)
Kolegij /
Ostalo Samostalni projekt
Rad „Jugoslav” prikazuje odnos između mog oca i mene. Minimaliziranim kadrovima i zagasitim bojama pokušavam prenijeti osjećaje koje mi otac pruža. Glavnu inspiraciju crpim iz poruka, koje su ujedno i glavni oblik naše komunikacije, a fotografije se direktno ili indirektno referiraju na iste. Autoportretom zapravo portretiram njega kao dio sebe. Poruke donose humor, a fotografije sjetu.