Vizualne komunikacije

KAHOOT! — godišnje izvješće

Jelena Bakač
 
Mentor Poljanec Ana-Marija (Maša)
Asistent
Fakultet Studij dizajna pri Arhitektonskom fakultetu, Sveučilište u Zagrebu
Semestar 4. semestar (preddiplomski)
Kolegij Projektiranje – Vizualne komunikacije 4
KAHOOT! je norveška platforma za učenje bazirano na igri čiji fokus je na angažmanu publike i igrača. Cilj je potaknuti učenike, nastavnike, radnike, poslodavce i obitelji na učenje, znatiželju i suradnju te otkrivanje punog svog potencijala za učenje. Tako i godišnje izvješće svojom formom zahtjeva znatiželju, interakciju i angažman čitatelja te je koncipirano kao igra kahoot Kviza kod kojeg igrači preko vlastitog mobilnog uređaja odgovaraju na pitanja koja se prikazuju na velikom ekranu. U zatvorenom obliku podsjeća na mobitel igrača s ponuđenim odgovorima, a u otvorenom na ploču ili platno projektora koje govori o tvrtki kao odgovor na pitanja. Izvješće je oblikovano formama koje se pojavljuju i tijekom kviza tako da čitač ima osjećaj igre, ali istovremeno uči o Kahootu.