Vizualne komunikacije

Kino Tuškanac Filmovi svijeta

Leo Repić
 
Mentor Igor Kuduz
Asistent
Fakultet Sveučilište Sjever Koprivnica
Semestar 4. semestar (preddiplomski)
Kolegij Promotivni dizajn
Promotivni plakati za Kino tuškanac za Suvremeni korejski film, Ciklus francuskog filma šezdesetih i Dane talijanskog filma.