Fotografija i film

Koke

Petra Pavetić Kranjčec
 
Mentor Daniel Šuljić, Darko Bakliža, Darko Kreč, Milan Trenc
Asistent -
Fakultet Akademija likovnih umjetnosti, Sveučilište u Zagrebu
Semestar 2. semestar (diplomski)
Kolegij Izrada završnog rada
Najbolje prijateljice Koke mirno su živjele u peradarniku sve dok ih jednoga dana nisu odlučili razdvojiti...