Arhitektura

Kuća L

Tina Družić, Iva Pelivan
 
Mentor prof. art. Neno Kezić
Asistent asist. Bruna Lukšić
Fakultet Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu
Semestar 1. semestar (diplomski)
Kolegij Diplomski studio 1
Projektni zadatak obuhvaća interpolaciju stambeno-javnog objekta u splitskom kvartu Lokve. Kvart Lokve nastaje 60-ih godina 20.st. prema principima CIAM-ovske izgradnje slobodnostojećih objekata u zelenilu. Zbog homogene strukture kvarta koji je pretežito stambenog karaktera, ovo područje vapi za društveni sadržajem. Program se dijeli na 5000 m2 višestambenog dijela i 3000 m2 društvenog centra. Parcela je nepravilnog oblika koji zadire u blok postojećih zgrada, pada od oko tri metra prema jugu. Objekt se smješta uz sami jug te se sastoji od dvije podzemne etaže garaže, suterena, prizemlja, prvog kata društvenog centra te stambenog tornja od 12 katova.