Fotografija i film

Kvadrat

Tin Tubikanec
 
Mentor Darije Petković
Asistent
Fakultet Akademija dramske umjetnosti, Sveučilište u Zagrebu
Semestar 1. semestar (preddiplomski)
Kolegij Umijeće Fotografije
Perjavica je podsljemenski kvart na zapadu Zagreba karakterističan po neposrednoj blizini netaknute prirode, otvorenom pogledu na cijeli grad i broju poluizgrađenih zgrada. Kroz seriju fotografija dokumentiram bezobzirnu gradnju i lov na cijenu nekretnine u opreci sa stvarnim životima lokalnog stanovništva. Prirodna staništa nestaju, a mijenjaju ih spomenici tuđe pohlepe, kosturi neke promašene ambicije.