Arhitektura

lim_lim

Paolo Kapović Šamanović
 
Mentor Ivana Ergić
Asistent
Fakultet Arhitektonski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Semestar 1. semestar (diplomski)
Kolegij Radionica arhitektonskog projektiranja 1: Stanovanje +
Uvijek počinje podjelom na dvoje: riječ i tišina, zemlja i nebo, eros i thanatos, ovdje i ondje, onaj drugi i ja, jedna strana - druga strana, tamo gdje stojim i tamo gdje me nema. Težnja je čovjeka da se pronađe „između“. U toj točki, čini se, smjestio se limes; na raskrsnici bivanja i nestajanja, djelovanja i hibernacije, samoće i supostojanja, ta je točka zadržala srž mogućnosti spajanja sile života i sile smrti. Stojeći na tom mjestu biće će se prožeti mogućnošću da se trenutak istovremeno i zadrži i otpusti. Na mjestu čije je lice bivanje, limes otkriva i svoje naličje - beskraj nestanka.