Likovna umjetnost

Linorezi

Alen Lukovac
 
Mentor Antun Franović
Asistent
Fakultet Sveučilište Sjever
Semestar 5. semestar (preddiplomski)
Kolegij Originalna grafika
Kroz ove radove sam naučio proces izrade i otiska linoreza te sam otkrio nove načine za korištenje digitalnih materijala u izradi osnovnog predloška i transfera na linoleum te na kraju rezbarenje linoleuma i otisak.