Modni dizajn

Loop

Ines Peić Tukuljac
 
Mentor prof. art. dr. sc. Jasminka Končić
Asistent dr. sc. Duje Kodžoman
Fakultet Tekstilno-tehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Semestar 2. semestar (diplomski)
Kolegij Modni dizajn 3
Ostalo https://www.notjustalabel.com/ines-peic-tukuljac
Ova kolekcija nastala je od portreta Margarete Paleolog, koju je naslikao Giulio Romano 1531. godine. Na portretu prikazana je moderna plemkinja odjevena u haljini izrađenoj od isprepletenih crnih traka koje su obložene zlatom, a na glavi ima ukras za kosu od dredova. Inspiracija za kolekciju je stvoriti vremensku petlju između renesanse i sadašnjice gdje je sam fokus na petljama s portreta. Print za haljinu je dizajn autorice, a pletenice su izrađene od umjetne kose koje su ručno ispletene.