Fotografija i film

Miješano svjetlo

Tea Lucek
 
Mentor Stanko Herceg
Asistent Pavel Posavec
Fakultet Studij dizajna pri Arhitektonskom fakultetu, Sveučilište u Zagrebu
Semestar 5. semestar (preddiplomski)
Kolegij Fotografija i film 1
Portret osvijetljen miješanim LED svjetlom