Vizualne komunikacije

Moje tijelo nije moje

Ozana Matosin
 
Mentor Samostalni rad
Asistent Samostalni rad
Fakultet Studij dizajna pri Arhitektonskom fakultetu, Sveučilište u Zagrebu
Semestar 2. semestar (preddiplomski)
Kolegij Samostalni rad
Kratki fazin koji opisuje probleme disocijacija od tijela, poznata i kao depersonalizacija/derealizacija, predstavlja kompleksan fenomen u kojem osoba doživljava osjećaj odvajanja ili distanciranja od vlastitog tijela, okoline ili stvarnosti općenito. Fazin se suočava sa problemima koje je veliki postotak žena iskusio koji su potenicijalni razlozi za disocijaciju.