Vizualne komunikacije

Mozaik

Joško Ćišić
 
Mentor Nikola Đurek
Asistent Nikola Mikulić
Fakultet Umjetnička akademija u Splitu
Semestar 3. semestar (preddiplomski)
Kolegij Tipografija
Mozaik je unicase display font inspiriram blockstyle letteringom. Istraživanje je bilo inspirirano formom kvadrata i karakteristikama fonta. Cilj je bio dobiti maksimalno čitljive znakove, pri tom koristeći minimalne poteze. Glavne karakteristike fonta su uski, dijagonalni negativni prostori sa minimalnim razmakom između znakova, time stvarajući "mozaičan" efekt.