Urbanizam

(Ne)vidljivi grad Trogir

Dora Curavć, Paul Lombardić
 
Mentor Kata Marunica
Asistent
Fakultet Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu
Semestar 3. semestar (diplomski)
Kolegij Diplomski studio 3
Radionica se bavila "nevidljivom" slikom Trogira, s lokacijom koja je direktno vezana za gradsku jezgru i koja pokazuje potencijal za kontrapunkt turističkoj eksploataciji povijesnog priobalnog grada. Predloženo rješenje kroz zadani obuhvat interpretira tematiku praznine na tri različita načina - programirana (zapad), projektirana (sredina) i ovojnica praznine (istok). Središnji obuhvat detaljnije je razrađen i na njemu je utjelovljena gradacija mjerila između zapadnih obiteljskih kuća i istočnih građevina javne namjene (Vitićev motel, dom zdravlja). Pomoću gradacije i grida stvoren je blokovski sustav stanovanja s dodatnim sadržajima, a daljnim 'oduzimanjem' prostora formiraju se trgovi. Unutar tog sustava blokovi su podijeljeni u 3 kategorije od kojih svaka drukčije interpretira značenje zajedničkih komunikacija (vidljivo na pojedinačnim presjecima). Na ovaj način postignuto je formiranje kvalitetnih javnih prostora, kako na makro, tako i na mikro razini cijele lokacije, dok samo stanovanje potencira mediteranski život u duhu suvremenog doba.