Urbanizam

No Man’s Land

Dora Damjanović, Bruno Polanović
 
Mentor izv. prof. art. Monika Kamenečki
Asistent dipl. ing. arh. Aneta Mudronja Pletenac
Fakultet Agronomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Semestar 6. semestar (preddiplomski)
Kolegij Stručna praksa
Ostalo Krajobrazna arhitektura
Obuhvat se nalazi između Agronomskog i Šumarskog fakulteta koji svojim programom zaokružuju životni ciklus od očuvanja i zaštite prirode do projektiranja i načina korištenja zemljanih resursa. Rješenjem smo objedinili neke od tih prostornih konteksta u manjem prostoru dostupnom studentima ali i građanima kao povremeni korisnika. Rješenje ima gredice unutar kojih je zasađena vegetacija povezana sa kolegijima fakulteta. Oblikovanje staza i urbane opreme omogućuje studentima opažanje djelovanja prirode na drvenu građu parka, te odnos čovjeka i prirode. U parku su dvije veće zone zadržavanja, vanjsku učionicu i knjižnicu gdje se nalaze stolovi sa utičnicama za učenje.