Industrijski dizajn

Obsessio

Petar Grđan
 
Mentor Andrea Hercog
Asistent
Fakultet Studij dizajna pri Arhitektonskom fakultetu, Sveučilište u Zagrebu
Semestar 2. semestar (preddiplomski)
Kolegij Industrijski dizajn
Ambijentalna difuzna rasvjeta sa primarnim ciljem ispunjavanja praznih zidnih površina sastoji se od dva razdvojena elementa. Izvor svijetlosti u zatvorenoj kružnoj formi te metalna ljuska koja se rastvara prema afinitetima. Zbog samog oblika, ljuska je podložna momentu pokreta čime se ostvaruje pokretna igra svijetlosti i sjene.