Arhitektura

Odašiljač Turske kule

Barbara Mišković / Gabriela Maričić
 
Mentor Toma Plejić
Asistent Bruna Lukšić
Fakultet Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu
Semestar 2. semestar (diplomski)
Kolegij Diplomski studio 2
Lokaciju zadane parcele definiramo kao rub grada stoga se referiramo na utopijski projekt Stevena Holla; on strukturu tzv. poluga ( „spatial retaining bars“ ) koristi kako bi njome uokvirio pogled na pustinju i planine na periferiji Phoenixa. Nastavno na taj princip, projekt realiziramo postavljanjem sustava povezanih tornjeva. S obzirom da tipologija tornja gubi kontakt s parterom; stanovanje ostaje izolirano od javnih sadržaja i gubi potencijalne točke susreta stanara. Dovođenjem javnih sadržaja s partera na kote etaža nebodera te uvođenjem mostova koji među njima pulsiraju, postižemo kompleks rekreativnih društvenih sadržaja dostupan stanarima i građanima – GRAD U GRADU.