Fotografija i film

Oslobađanje tijela

Lucija Grladinović
 
Mentor Poljanec Ana-Marija (Maša)
Asistent
Fakultet Studij dizajna pri Arhitektonskom fakultetu, Sveučilište u Zagrebu
Semestar 2. semestar (preddiplomski)
Kolegij Vizualne komunikacije
Oslobađanje tijela i zaobilazak forme glavne su karakteristike suvremenog plesa. Prikazana je plesačica koja stvara plesni vokabular upravo kroz navedena obilježja. Fotografija je inspirirana Rudolfom Labanom, arhitektom koji je povezivao ljudsko tijelo u pokretu i prostoru, koristeći oblike i harmoniju tijela kojima je spajao ples i arhitekturu.