Likovna umjetnost

Otpor emocijama

Lucija Osrečki
 
Mentor Niko Mihaljević
Asistent
Fakultet Sveučilište sjever, Koprivnica
Semestar 4. semestar (preddiplomski)
Kolegij Kreativni proces
Otpor možemo protumačiti na razne načine, osobno ga vidim kao protivljenje nečemu. Tijekom stvaranja odnosno dizajniranja knjižice na temu otpora vodila sam se ciljem da prikažem različite emocije. Ideja je prikazati osobu u što više različitih emocija s ciljem prikazivanja otpora prema vlastitim emocijama. Emocije su dio nas i često ih nije lako kontrolirati, različite situacije u nama bude različite emocije koje prikazujemo kroz određene grimase i mimike lica. Kroz knjižicu nas vode ilustracije emocija u kojima se može pronaći svatko od nas. Cilj je zaintrigirati promatrača i navesti na razmišljanje o samim emocijama i na načinu na koji ih prezentiramo. Svaka emocija je posebna i bitna na svoj način, ali bitno je naučiti vladati svojim i poštovati tuđe.