Likovna umjetnost

Petrica

Lovre Laličić
 
Mentor Izv. Prof. Art . Helena Schultheis Edgeler
Asistent Mag. Art. Marko Vojnić
Fakultet Tekstilno-tehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Semestar 3. semestar (preddiplomski)
Kolegij Crtanje i slikanje
Rad je nastao kao vježba na kolegiju crtanja i slikanja na mojoj drugoj godini studija. Ideja za slikom mi je došla kada sam se sjetio aktova koje sam fotografirao na ljeto prije nekoliko godina. Zapravo i sam naziv za slike je došao od modela, Petre. Slika je napravljena od konca u u različitim bojama te je bilo potrebno oko 3500 poteza koncem da se završi.