Fotografija i film

Ples na vjetru

Josipa Henizelman
Mentor Vjeran Hrpka
Asistent
Fakultet Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku
Semestar 4. semestar (diplomski)
Kolegij Pokretna slika
Prolaznici su zbunjeni zbog pažnje usmjerene prema jednom prolaznom trenutku ljepote.

Unable to display the video. Check the URL: https://drive.google.com/drive/folders/1cBQuPBtSagEDJYcoV38jxr3fGpbsOPyB?usp=sharing