Vizualne komunikacije

Pokojnik 2

Katarina Nikić
 
Mentor Atila Kapitanj
Asistent Stefan Mijić
Fakultet Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci
Semestar 6. semestar (preddiplomski)
Kolegij Pismo i tipografija
Plakat Pokojnik 2 je dio serije plakata Pokojnik po istoimenoj komediji Branislava Nušića. Ovaj pozorišni plakat kreiran je eksperimentalno tipografski koristeći elemente i materijale koji odgovaraju samom nazivu djela kao što su na plakatu Pokojnik 2 upaljene crne svijeće.