Vizualne komunikacije

#Postbody

Nino Dolenc
Mentor Romana Kajp, Ana Marija (Maša) Poljanec
Asistent
Fakultet Studij dizajna pri Arhitektonskom fakultetu, Sveučilište u Zagrebu
Semestar 4. semestar (diplomski)
Kolegij Diplomski rad VK
Ostalo Stručna suradnica: Ivana Podnar
#POSTbody projekt istražuje kompleksan odnos između slike tijela i društvenih medija, naglašavajući transformativnu prirodu tijela u online svijetu. Polazište projekta je tema tjelesno dismorfnog poremećaja, koja se dalje razrađuje kroz sedam podtema. Svaka od njih razrađena je kroz jednu hibridnu publikaciju u kojoj se isprepliće klasična forma knjige sa digitalnim sadržajem. Dominiraju snažni vizuali inspirirani estetikom društvenih mreža, preko kojih se ulazi u interaktivne digitalne sadržaje - od fizičkih intervencija unutar publikacija do QR kodova koji vode na razne članke, video zapise, objave i slično, te vode i na originalne AR filtere rađene u kontekstu vizuala.