Likovna umjetnost

Postoji Bog i Krije se u Tvojem Pakiranju Curry Praha.

Kora Rogina
 
Mentor -
Asistent -
Fakultet Studij dizajna pri Arhitektonskom fakultetu, Sveučilište u Zagrebu
Semestar 5. semestar (preddiplomski)
Kolegij -
Serija od 15 ilustracija koje kroz fascinaciju vizualnim sadržajima našeg okruženja nastoje skrenuti pažnju na skrivenu zadovoljstvo i ljepotu koja se nalazi svuda oko nas. Promatranje svijeta do detalja može dati smisao stvarima koje su za nas samo prolazni medij automatizirane konzumerističke svakodnevice; reklame, pakiranja, potrošni materijali… Povratak na osnovno promatranje i pregledavanja predmeta poput pakiranja Curry praha, jednog od milijuna proizvedenih, može podići svijest na višu razinu. Bog se u ovom kontekstu odnosi na gotovo svetu i magijsku mogućnost pronalaska ljepote i zadovoljstva u svemu oko nas, dakle, još nije kraj svijeta - postoji Bog i krije se u tvojem pakiranju curry praha.