Fotografija i film

Prizivanje

Paula Kovačić
 
Mentor Darko Bakliža
Asistent nema
Fakultet Akademija likovnih umjetnosti, Sveučilište u Zagrebu
Semestar 6. semestar (preddiplomski)
Kolegij Realizacija završnog rada
U osamljenoj sobi, troje djece prizivaju duha. Uspiješnim prizivanjem, na svoju sreću ili ne sreću, otkrivaju kako duh nije onakav kakvog su zamislili. Animirani film "Prizivanje" nastao je kao završni rad preddiplomskog studija animirani film. Film je 2d kompjuterski animiran tehnikom frame by frame animacije.