Vizualne komunikacije

Program Muzičkog Biennala

Leo Repić
 
Mentor Andro Giunio
Asistent
Fakultet Sveučilište Sjever Koprivnica
Semestar 4. semestar (preddiplomski)
Kolegij Promotivni dizajn
Brošura za program Muzičkog Biennala Zagreb