Urbanizam

Prostorna vizija razvoja grada Samobora

Paolo Kapović Šamanović, Nina Kobilšek
 
Mentor Ivan Mlinar
Asistent
Fakultet Arhitektonski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Semestar 1. semestar (diplomski)
Kolegij Urbanistička radionica 1 - planiranje naselja
Uzeći u obzir postojeće parametre sjeveroistočnog ulaza u Sambor, zelenih poteza Samoborskog gorja, topografije i infrastrukture definirana je stroga ortogonalna mreža. Mreža tvori slobodno platno za potrebe novih stanovnika. Svako polje poput Piksela tvori sliku i prostor budućnosti, a njihov raspored i količinu određuju sami stanovnici shodno svojim potrebama i vremenu u kojem žive. Prva faza definirana je sa 9 sugestivnih piksela koji sadrže sve potrebno za početak žvota u mreži. Rastom broja stanovnika i razvojem novog mrežnog društva mreža se beskonaćno širi po svijetu.