Urbanizam

Savski Gaj – Višenamjenski prostor

Nika Sladojević, Ana Pršo
 
Mentor Marin Duić
Asistent
Fakultet Arhitektonski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Semestar 5. semestar (preddiplomski)
Kolegij Studio III. Pejsažna arhitektura
Polazište za stvaranje multifunkconarnog prostora bila je problematika izostanka kvalitetnog središta naselja. Cilj projekta jest postizanje visoko urbaniziranog područja unutar guste, neplanske izgradnje.Tlocrtni oblik sugerira zatvoreni blok koji zadržava intimu prostora dok svojevremeno raščlanjivanjem omogućuje povezanost s okolinom. Osnovna tema na kojem se bazirao projekt je revitalizacija i adaptacija novog modela dostadšnje tržnice kao centra naselja. Fleksibilnost prostora omogućuje cijelodnevno korištenje prostora u razne svrhe i prilagođeno svakog dobnoj skupini.