Vizualne komunikacije

Senida Senidah

Ozana Matosin
 
Mentor Romana Kajp
Asistent
Fakultet Studij dizajna pri Arhitektonskom fakultetu, Sveučilište u Zagrebu
Semestar 2. semestar (preddiplomski)
Kolegij Vizualne komunikacije
Ostalo Song cover
Kontrast i simbolika pjesme prikazana je krugom (ritmički ponavljajući tekst koji pjevaju tradicijski ženski vokali) kao simbolom neprekinute tradicije podjele rodnih uloga društveno-kulturološkog područja Balkana, simbolizira i čipku (tradicijski ženski mukotrpni rad) koja vrtnjom asocira na tradicijski narodno kolo; naspram jedne rodno osviještene jedinke, koja iskače iz tradicije. Disproporcija naglašena bojom. Crvenom bojom se ponavlja boja naslovnice, ali ima i simboliku - crvena kao boja feminizma, crvena kao boja straha i krv i naspram bijele boje koja simbolizira novi početak. Vizual pjesme je izveden rukom, s posebnom pažnjom na kaligrafski stil pisanja, te kasnije digitalno obrađen.